The gallery contains images of Yakshagana artistes and performances. The images are from the Trikoota Yakshagana performances at Keelaru Gopalakrishnayya Yakshagana pratishtana 25-year celebrations, and from the Dharmasthala Manjunatheshwara Kripaposhita Yakshagana mandala professional troupe.