Maharashtra

Displaying 1 - 2 of 2
अनया थत्ते (Anaya Thatte)
महाराष्ट्रात प्रचलित असलेल्या विविध भक्तिप्रधान गायनशैलींमध्ये कीर्तन परंपरेचे स्थान सर्वोच्च आहे. महाराष्ट्राला अत्यंत समृध्द कीर्तन परंपरा लाभलेली आहे. ही कीर्तन परंपरा पूर्णपणे सांगितिक असून भारतात अस्तित्त्वात असलेल्या अन्य कीर्तन परंपरांपेक्षा प्राचीन आहे. कीर्तनात कीर्तनकार आपल्या…
in Module
Tanashree Redij
The three-day festival of Gaurī Vrata is celebrated in the entire Maharashtra with great devotion and enthusiasm. In the two geographical regions of the state, demarcated as Deccan and coastal, the vrata is celebrated in ways different from each other. In the coastal region of Maharashtra, Goddess…
in Article