Maharashtra

Displaying 1 - 2 of 2
Sonam Ambe
Gods and demons are summoned once a year on Shimga, the festival of Holi, in the Konkan belt of Maharashtra and Goa. Young boys and men perform roles of good and evil, beasts and birds, and women and men. Khele performances brighten the full moon nights of Holi Purnima as well as auspicious events…
in Module
अनया थत्ते (Anaya Thatte)
महाराष्ट्रात प्रचलित विविध भक्तिप्रधान गायनशैलींमध्ये कीर्तन परंपरेला अत्यंत मानाचे स्थान आहे. महाराष्ट्राला कीर्तनाची अत्यंत समृध्द परंपरा लाभली आहे. ही परंपरा पूर्णपणे सांगितिक आहे. ज्यावेळी ईश्वराचा नामघोष, जयजयकार आणि आराधना संगीताच्या माध्यमातून केली जाते. त्यावेळी त्याला नामसंकीर्तन असे…
in Overview